strona głównao firmieoferta podpis elektronicznykontakt
P.K. INFORACH
technologie informatyczne
e-podpis - podstawa prawna

 

       Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. 2001 nr 130 poz. 1450) określiła warunki stosowania podpisu elektronicznego, skutki prawne jego stosowania i zasady świadczenia usług certyfikacyjnych. 

         Zgodnie z  art. 40 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.(Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565)  o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, od 21 lipca 2008 r. jedynym podpisem składanym podczas wysyłania deklaracji ZUS w postaci elektronicznej będzie bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy kalifikowanego certyfikatu.

e-podpis - podstawa prawna

e-podpis - zastosowania
strona głównao firmieoferta podpis elektronicznykontakt